Cennik przesyłek kurierskich, warunki sprzedaży.

Cennik przesyłek kurierskich.
pobranie
/przedpłata
rodzaj przesyłki cena brutto
Przesyłka za pobraniem
do 30 kg
przesyłka zwykła
wysyłka do godziny 1300
20 zł
przesyłka ekspresowa
wysyłka po godz. 1300 do godz. 1700
35 zł
Przesyłka po przedpłacie
na konto bankowe
do 30 kg
przesyłka zwykła
wysyłka do godziny 1300
15 zł
Przesyłka ponad 30 kg lub nadgabarytowa - cenę ustalamy telefonicznie1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem tomech.com/oferta_czesci_jcb.php, prowadzony jest przez PPHU TOMECH z siedzibą w Częstochowie, nr NIP 573-261-99-48, nr Regon 243147019.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sprzedaż wysyłkowa towarów z oferty znajdującej się pod adresem tomech.com/oferta_czesci_jcb.php, służy do dokonywania zakupów wybranych części zamiennych do maszyn budowlanych sprzedawanych również w sklepie PPHU Tomech.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym PPHU TOMECH. mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Zamówienia można składac telefonicznie lub poprzez email. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez PPHU Tomech.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego PPHU Tomech.

2.6. Zamawiając towary, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.8. PPHU Tomech zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
- przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym Tomech są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego Tomech obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym Tomech są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. PPHU Tomech zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.11. PPHU Tomech prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez PPHU Tomech treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy i płatności zamówionego towaru:
      a. Przesyłka kurierska pobraniowa (nadawana do godz. 13:00)
      b. Przesyłka kurierska nadawana po uregulowaniu należności przelewem na konto bankowe
      c. Przesyłka kurierska pobraniowa EKSPRESS (nadawana do godz. 17:00)
      d. Przesyłka kurierska EKSPRESS nadawana do godz 17:00 po uregulowaniu należności przelewem na konto bankowe

3.2. PPHU Tomech zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie tomech.com/oferta_czesci_jcb.php, z zastrzeżeniem pkt 2.7.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
      3.3.1. sprawdzeniu przez PPHU Tomech kompletności wysłanych danych,
      3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek PPHU Tomech. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera(poczty), Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić PPHU Tomech telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego PPHU Tomech lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@tomech.com

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

3.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny tomech.com/oferta_czesci_jcb.php, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
•    Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.
•    Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem , może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
•    Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
•    Częściowe kompletowanie zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowego skompletowania zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
•    Kompletowanie i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
•    Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może ubiegać się o : - zwrot kosztów produktu( po uprzednim odesłaniu produktu do sklepu) - wymianę towaru na nowy ( po uprzednim odesłaniu produktu do sklepu, jeżeli znajduje się na stanie magazynu) Wymieniane części nie mogą nosić śladów użytkowania.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres PPHU Tomech, ul. Łużycka 48, 42-200 Częstochowa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PPHU Tomech przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w terminie do 7 dni roboczych poprzez wykonanie przelewu przez PPHU Tomech na wskazane przez Zamawiającego konto.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez PPHU Tomech (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Tomech.

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@tomech.com

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma PPHU Tomech zastrzega sobie prawo do:
      a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
      b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Tomech,
      c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Tomech,
      d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

8.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Tomech, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
PPHU Tomech
ul. Łużycka 48
42-200 Częstochowa

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@tomech.com

8.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.